014/3421-124

Набавка енергената, деривати за грејање – ЈНМВ бр. 6/2018

позив – DOC
конкурсна документација – DOC
одлука о додели уговора – PDF
обавештење о закљученом уговору – DOCX

Набавка енергената, горива – ЈНМВ бр. 5/2018

позив – DOC
конкурсна документација – DOC
одлука о додели уговора – PDF
обавештење о закљученом уговору – DOC

Санитетски и лабораторијски материјал – ЈНМВ бр. 3/2018

позив – DOC
конкурсна документација – DOC
појашњење 1 – DOC
одлука о додели уговора 1 – PDF
обавештење о закљученом уговору – PDF

Реагенси за лаборторију Дома здравља Мионица – ЈНМВ 2/2018

позив – DOC
конкурсна документација – DOC
Одлука о додели уговора – PDF
Обавештење о закљученом уговору – DOCX

Реагенси за лабораторију за бохемијски анализатор Sphera, Edif Instruments – ЈНМВ 8/2017

позив – DOC
конкурсна документација – DOC
Одлука о додели уговора – DOC
Обавештење о закљученом уговору – DOCX

Набавка енергената – деривати за грејање – ЈНМВ бр. 7/2017

позив – DOC
конкурсна документација – DOC
Одлука о додели уговора – PDF
обавештење о закљученом уговору – DOCX

Набавка енергената – горива – ЈНМВ бр. 6/2017

позив – DOC
конкурсна документација – DOC
Одлука о додели уговора – DOC
Обавештење о закљученом уговору – DOCX

Санитетски и лабораторијски материјал – ЈНМВ бр. 3/2017

Санитетски и лабораторијски материјал – ЈНМВ бр. 3/2017
позив – DOC
конкурсна документација – DOC
измена конкурсне документације – DOC
појашњење 1 – DOC
појашњење 2 – DOC
Одлука о додели уговора – PDF
обавештење о закљученом уговору – DOCX

Јавна набавка мале вредности бр. 4/2017

Набавка лабораторијског материјала и реагенси за Дом здравља Мионица, ЈНМВ бр. 4/2017
позив – DOC
конкурсна документација – DOC
појашњење – DOC
Одлука о додели уговора – PDF
Обавештење о закљученом уговору – PDF

Јавна набавка мале вредности бр. 6/2016

Набавка енергената – деривати за грејање, ЈНМВ бр. 6/2016
позив – DOC
конкурсна документација – DOCX
Одлука о додели уговора – PDF
Обавештење о закљученом уговору – PDF