014/3421-124

Јавна набавка мале вредности бр. 11/2015

Набавка котла за парно грејање са пратећом опремом са услугом демонтаже старог котла и монтаже новог котла, ЈНМВ бр. 11/2015
позив – PDF
конкурсна документација – PDF
одлука о обустави поступка – PDF
обавештење о обустави поступка – PDF