014/3421-124

Акредитација за новe 33 здравственe установe

Министарка здравља, проф. Славица Ђукић Дејановић, данас је у Београду предстваницима 33 установе примарне здравствене заштите уручила уговоре о додели грантова (финансијских средстава) на име уласка у поступак акредитације, укупне вредности 12.659.300,00 динара.

Средства су додељена домовима здрављa Ада, Алибунар, Ариље, Барајево, Баточина, Бор, Бујановац, Ириг, Ковачица, Краљево, Мало Црниће, Мионица, Обреновац, Опово, Прокупље, Рашка, Сента, Смедерево, Сокобања, Србобран, Стара Пазова, Сврљиг, Темерин, Тутин, Велико Градиште, Владичин Хан, Зајечар, Жабаљ. Tакође, додељена су и установама медицине рада : ЗЗЗ радника – Ниш, ЗЗЗ радника „Железнице Србије“ Београд, ЗЗЗ радника „Железнице Србије“ Нови Сад, ЗЗЗ радника „Железнице Србије“ Ниш, ЗЗЗ радника „Железнице Србије“ Краљево.

У циљу унапређења квалитета здравствених услуга, средства за реализацију одобрених пројеката су обезбеђена кроз пројекат Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS“. Средства покривају 33%, 50%, 70% или 90% укупне цене поступка акредитације. Висина процента зависи од степена развијености општине на којој се дом здравља налази.

Додела средстава поразумева потписивање уговора између Министарства здравља Републике Србије и здравствене установе, на основу чега та здравствена установа потписује уговор о спровођењу поступка акредитације са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије – АЗУС.

Oд 2010. године до данас, обезбеђена је финансијска подршка у износу око 400 000 евра, за укључивање у поступак акредитације 82 дома здравља, од којих је 70 овај поступак успешно прошло до сада.

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Основа акредитације су препоручени и развијени стандарди од стране здравствених професионалаца за здравствене установе, a у складу са интернационалним стандардима. Сет акредитацијаских стандарда за домове здравља у Србији обухвата:

• Стандарде лечење пацијента у општој медицини, гинекологији, педијатрији, специјалистичко –консултативној служби и поливалентну партонажу.
• Стандарде клиничке подршке: фармацеутска здравствена делатност, лабораторијска дијагностика и радиолошка дијагностика,
• Неклиничке стандарде за животну средину, људске ресурсе, управљање информацијама, руковођење и управљање.

02 03 04