014/3421-124

Јавна набавка путничког возила – ЈНМВ бр. 9/2018

позив – DOC
конкурсна документација – DOCX
одлука о додели уговора – PDF
обавештење о закљученом уговору – DOCX

Набавка енергената, деривати за грејање – ЈНМВ бр. 6/2018

позив – DOC
конкурсна документација – DOC
одлука о додели уговора – PDF
обавештење о закљученом уговору – DOCX