014/3421-124

Вести и актуелности

Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине
Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 медицинске сестре- техничарa
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 - лабораторијски техничар

Набавка енергената, деривати за грејање – ЈНМВ бр. 6/2018

3. септембар 2018.