014/3421-124

Контакт

Дом здравља Мионица

Адреса

Кнеза Грбовић 307, 14242 Мионица

Телефон и факс

014/3421-124

Е-пошта

office@dzmionica.rs domzdravljamionica@gmail.com

Текући рачуни

840-829661-68, 840-811667-21

Идентификација

ПИБ: 107027230 , MБ: 17817353

Прва смена
07:00-14:30

Друга смена
14:30-22:00

Трећа смена
22:00-07:00

Контакт формулар