014/3421-124

Служба за здравстену заштиту жена, деце и поливалентну патронажу

Служба за здравстену заштиту жена, деце и поливалентну патронажу у свом саставу има:

Одсек за здравствену заштиту жена

Телефон

014/3422-601

Заказивање гинеколошких прегледа

Због недељног распореда рада гинеколога др. спец Иване Ракић, прегледе је потребно заказати у периоду од 12 часова до 14 часова на следеће бројеве  телефона:
062/881-67-85
014/3422-601

Служба за здравствену заштиту жена пружа примарну здравствену заштиту и то:

У ординацији гинеколога прегледи се обављају три пута недељно по распореду који је истакнут на огласној табли службе , као и колпоскопија, узимање бриса за Папаниколау тест и узимање материјала.

Одсек за здравствену заштиту деце

Радно време: радним данима од 07:00 до 20:00

I смена: 07:00-15:00, II смена: 12:00-20:00

Шеф одсека

Др Александар Мишић, педијатар

Телефон

014/3421-782

Лекари:

Патронаже, дечије службе и гинекологије

Рад се одвија у одвојеним јединицама (здрава и болесна деца). Поред лечења веома важно место заузима и рад на превенцији ,који се спроводи кроз систематске прегледе,а веома важан сегмент рада је и вакцинација по програму за имунизацију. Настоји се и на обезбеђењу адекватне превенције и терапијске процедуре за школску и предшколску децу.

Поливалентна патронажа

Радно време

радним данима од 07:00 до 15:00

Телефон

014/3422-601

Патронажне сестре:

Функционише заједно са здравственом заштитом жена и деце и као таква чини саставни део система здравствене заштите.

Општина Мионица простире се на теритиорији од 329км2, са 36 насељених места, то је истовремено територија коју покрива поливалентна патронажа. Полазећи од чињенице да се утицањем на појединца,утиче и на заједницу у очувању и унапређењу здравља,поливалентна патронажа је неизоставна спрега.Она има задатак да уз помоћ стеченог знања али и искуства,повеже кориснике здравствене заштите са службама у Дому здравља,као и службама социјалне заштите,невладиним организацијама и хуманитарним организацијама.

Патронажне сестре обухватају рад са:трудницама, породиљама и новорођенчетом, малом децом у другој и четвртој години живота,лицима старијим од 65 година, особама са посебним потребама, здравствено васпитни рад са децом у вртићима, основној и средњој школи, рад на подизању свести грађана о значају коришћења превентивних услуга.