014/3421-124

Завршена санација крова

На згради Амбуланте Рајковић извршена је санација крова. Потреба за санацијом јавила се због оштећења појединих елемената кровне конструкције. Замењене су летве са крова , ветар лајсне и опшивне лајсне, ламперија, урађено је опшивање оџака, замењени су дотрајали дрвени рогови, монтирани су нови олуци и постављен је нови цреп.

На целој згради амбуланте обојена је фасада и окрпљена на местима где је опао малтер. На тај начин продужен је век трајања постојеће фасаде а при том је и освежен изглед зграде.

Замењена је комплетна столарија у приземљу зграде. Постављено је десет ПВЦ прозора.
Радове је финансирала ЗУ Апотека „ВЕГАФАРМА“. Дом здравља Мионица и ЗУ Апотека „ВЕГАФАРМА“ су закључиле уговор о закупу пословног простора који се налази у оквиру постојеће амбуланте у Рајковићу, тако да закупац неће плаћати месечну закупнину док се не исплате исказани трошкови изведених радова,а након тога ће наставити да плаћа месечну закупнину.

Набавка лекова са листе

обавештење о закљученом уговору – DOCX