014/3421-124

О Дому здравља

Дом здравља Мионица обавља здравствену делатност на примарном нивоу.
У обављању здравствене делатности Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке и терапеутске услуге у амбулантним условима из: опште медицине и збрињавања хитних стања и санитетског превоза, кућно пружање терапија, здравствене заштите жена, деце, патронажне делатности, превенције и лечења у области стоматолошких услуга и услуга лабараторијске дијагностике, РТГ и физикалне медицине.

Рад у Дому здравља Мионица реализује

0
лекара
0
медицинске сестре
0
немедицинских радника

Здравствена заштита је доступна у периоду од 00 до 24 ч у Мионици и од 07 до 15 ч у Амбулантама Врујци и Рајковић радним данима,а за хитне и неодложне случајеве доступна је 24 ч дневно и 365 дана у години кроз сменски рад.

Висок квалитет наших услуга потврђен је добијеном акредитацијом за перод од јула 2015. до јула 2018. године.

в.д. директора

др Марко Јовановић

начелник службе опште медицине

главна сестра

Радмила Савић

шеф рачуноводства

Нада Богдановић