014/3421-124

Јавна набавка мале вредности бр. 03/2016

Набавка санитетског и лабараторијског материјала, ЈНМВ бр. 3/2016
позив – DOC
конкурсна документација – DOC
конкурсна документација izmenjena – DOC
измена конкурсне документације – PDF
појашњење – PDF
појашњење 1 – PDF
обавештење о продужењу рока – PDF
одлука о додели уговора – PDF
обавештење о закљученом уговору – DOCX