014/3421-124

Вести и актуелности

Завршена санација крова

24. јул 2020.

На згради Амбуланте Рајковић извршена је санација крова. Потреба за санацијом јавила се због оштећења појединих елемената кровне конструкције. Замењене су летве са крова , ветар лајсне и опшивне лајсне, ламперија, урађено је опшивање оџака, замењени су дотрајали дрвени рогови, монтирани су нови олуци и постављен је нови цреп.

На целој згради амбуланте обојена је фасада и окрпљена на местима где је опао малтер. На тај начин продужен је век трајања постојеће фасаде а при том је и освежен изглед зграде.

Замењена је комплетна столарија у приземљу зграде. Постављено је десет ПВЦ прозора.
Радове је финансирала ЗУ Апотека „ВЕГАФАРМА“. Дом здравља Мионица и ЗУ Апотека „ВЕГАФАРМА“ су закључиле уговор о закупу пословног простора који се налази у оквиру постојеће амбуланте у Рајковићу, тако да закупац неће плаћати месечну закупнину док се не исплате исказани трошкови изведених радова,а након тога ће наставити да плаћа месечну закупнину.