014/3421-124

Вести и актуелности

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време - 1 виши физиотерапеут
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 возач
Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине
Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије

Јавна набавка мале вредности бр. 11/2015

28. октобар 2015.

Набавка котла за парно грејање са пратећом опремом са услугом демонтаже старог котла и монтаже новог котла, ЈНМВ бр. 11/2015
позив – PDF
конкурсна документација – PDF
одлука о обустави поступка – PDF
обавештење о обустави поступка – PDF