014/3421-124

Вести и актуелности

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 медицинске сестре- техничарa
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 - лабораторијски техничар
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктора медицине
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

Јавна набавка мале вредности бр. 11/2015

28. октобра 2015.

Набавка котла за парно грејање са пратећом опремом са услугом демонтаже старог котла и монтаже новог котла, ЈНМВ бр. 11/2015
позив – PDF
конкурсна документација – PDF
одлука о обустави поступка – PDF
обавештење о обустави поступка – PDF