014/3421-124

Вести и актуелности

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време - 1 виши физиотерапеут
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 возач
Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине
Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије

Набавка медицинске опреме – Апарат за тракцију са креветом од 4 секције – ЈНМВ бр. 7/2019

28. март 2019.