014/3421-124

Вести и актуелности

Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине
Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 медицинске сестре- техничарa
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 - лабораторијски техничар

Јавна набавка мале вредности бр. 4/2017

31. јануар 2017.

Набавка лабораторијског материјала и реагенси за Дом здравља Мионица, ЈНМВ бр. 4/2017
позив – DOC
конкурсна документација – DOC
појашњење – DOC
Одлука о додели уговора – PDF
Обавештење о закљученом уговору – PDF