014/3421-124

Вести и актуелности

Елаборати о енергетској ефикасности За 155 домова здравља

18. February 2015.

Министарство здравља је, уз подршку Светске банке, у оквиру пројекта «Пружање унапређених услуга на локалном нивоу»- DILS, реализовало спровођење детаљних енергетских прегледа и израде елабората о енергетској ефикасности главних зграда 155 домова здравља, укупне корисне површине од преко 590 000 m2.

Помоћник министра здравља у Влади Републике Србије, прим. др Драган Вуканић, уручио је данас представницима 155 домова здравља елаборате о енергетској ефикасности. Скупу је присуствовала пројектни администратор, др Татјана Бајић Живић, координатор израде елабората, Саша Веселиновић, саветник за израду елабората о енергетској ефикасности, Никола Мирков, директори 155 домова здравља и представници медија.

Добијени елаборати, израђени од стране тима лиценцираних инжењера, омогућују увид у стање објеката домова здравља по питању енергетске ефикасности и планирање инвестиција којима би се постигле значајне уштеде кроз смањење потрошње енергије за грејање објеката. Побољшање енергетске ефикасности зграда посредно утиче и на смањење емисије гасова одговорних за стварање ефекта стаклене баште.

Елаборати о енергетској ефикасности су, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилнику о условима, садржини и издавању сертификата о енергетским својствима зграда, неопходни део техничке документације за све нове зграде или већ постојеће на којима се врши реконструкција, адаптација, енергетска санација.

Израда елабората о енергетској ефикасности домова здравља, у оквиру пројекта «Пружање унапређених услуга на локалном нивоу»- DILS, представља један од највећих појединачних напора у испитивању енергетске ефикасности зграда у нашој земљи, посебно када су у питању објекти јавне намене.