014/3421-124

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и хитну медицинску помоћ

Радно време: 0:00-24:00

I смена: 07:00-14:30, II смена: 14:30-22:00, III смена: 22:00-07:00

Начелник:
Одговорна сестра: Мила Мишић

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва је највећа служба у Дому здравља Мионица, у свом саставу има:

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и негом

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и негом, у чијем саставу су и следеће здравствене амбуланте:

Здравствена амбуланта Врујци, Горња Топлица

радно време:  07:00-14:30
Тел: 014-3426-094

Здравствена амбуланта Рајковић

радно време: 07:00-14:30
Др. Весна Девић
Тел: 014-68-468

Здравствена амбуланта Брежђе, тренутно не ради

Одељење здравствене заштите одраслог становништва обавља послове:

Изабрани лекари:

Одељење за хитну медицинску помоћ/збрињавање хитних стања

Радно време: 00:00-24:00

Збрињавање хитних стања у Дому здравља Мионица врши се у оквиру службе за здравствену заштиту одраслог становништва од 00:00 до 24:00сата, радним данима, викендом и празницима.

Лекари: