О Дому здравља


  • ДИРЕКТОР: в.д. Александар Мишић
  • ГЛАВНА СЕСТРА: Радмила Савић

 

Добродошли

Дом здравља Мионица је установа основана са циљем пружања здравствене заштите на примарном нивоу, на територији општине Мионица. Ради свеобухватнијег и приступачнијег система пружања здравствене заштите, рад се одвија у Дому здравља Мионица од 00 до 24 часа као и у амбулантама у селу Рајковић и Горња Топлица од 07-15 часова. За хитне и неодложне случајеве Дом здравља Мионица доступан је 24 часа дневно, 365 дана у години. Рад у Дому здравља Мионица реализује 19 лекара, 34 медицинске сестре и 13 немедицинских радника.
Здравствена заштита је доступна у периоду од 00 до 24 ч у Мионици и од 07 до 15 ч у Амбулантама Врујци и Рајковић радним данима,а за хитне и неодложне случајеве доступна је 24 ч дневно и 365 дана у години кроз сменски рад.

Висок квалитет наших услуга потврђен је добијеном акредитацијом за перод од јула 2015 до јула 2018 године.

Мисија
Наша мисија је пружање услуга примарне здравствене заштите, једнако доступне, безбедне, ефективне и ефикасне за све наше кориснике.

Визија
Дом здравља постаће препознат по квалитету у пружању здравствених услуга примарне здравствене заштите, као и по здравственом туризму у Бањи Врујци на територији која је шира од подручја општине Мионица и допринеће континуираном очувању и унапређењу здравља својих корисника.