Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и хитну медицинску помоћ


Радно време:  0:00-24:00
I смена: 07:00-14:30
II смена: 14:30-22:00
III смена: 22:00-07:00

Начелник: Др. Мира Благојевић
Одговорна сестра: Весна Вујичић-Дикић

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва је највећа служба у Дому здравља Мионица, у свом саставу има:

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и негом

Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и негом, у чијем саставу су и следеће здравствене амбуланте:

Здравствена амбуланта Врујци, Горња Топлица
радно време:  07:00-14:30
Др Мирјана Вићентијевић
Тел: 014-3426-094

Здравствена амбуланта Рајковић
радно време: 07:00-14:30
Др. Весна Девић
Тел: 014-68-468

Здравствена амбуланта Брежђе, тренутно не ради

Одељење здравствене заштите одраслог становништва обавља послове:

– заштита и унапређење здравља,спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитација болесних и повређених

– превентивна здравствена заштита групације становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника у складу са посебним програмом превентивне здравствен заштите.

– здравствено васпитање и савтеовање за очување и унапређење здравља

– кућне посете,лечење и рехабилитацију у кући.

Изабрани лекари:
Др. Мира Благојевић
Др. Ивана Павловић
Др. Катарина Ђукић
Др. Тамара Стоиљковић Обрадовић
Др. Марија Благојевић
Др. Весна Девић, Рајковић
Др. Мирјана Вићентијевић, Врујци

Одељење за хитну медицинску помоћ/збрињавање хитних стања

Радно време: 00:00-24:00

Збрињавање хитних стања у Дому здравља Мионица врши се у оквиру службе за здравствену заштиту одраслог становништва од 00:00 до 24:00сата,радним данима,викендом и празницима.

Лекари:
Др. Милосија Јоловић
Др. Жељко Војисављевић
Др. Биљана Јовановић
Др. Денис Симић