Документи


Статут Дома здравља Мионица – преузмите PDF

Организациона шема Дома здравља Мионица – преузмите PDF

Правилник о раду Дома здравља Мионица – преузмите PDF

Правилник о систматизацији Дома здравља Мионица – преузмите PDF

Одлука о усвајању финансијског плана Дома здравља Мионица за 2022. годину – преузмите PDF

Планско-извештајне табеле Дома здравља Мионица за првих шест месеци 2022. године – преузмите Excel табелу

Планско-извештајне табеле Дома здравља Мионица за 2021. годину – преузмите Excel табелу